porno hikaye - sex hikayeleri - porno

10° Açık
  • EURO
  • DOLAR
ResimLink - Resim Yükle

SOYGUN DEVAM EDİYOR

Elektrik dağıtım şirketi uedaş abonelerini çarpmaya devam ediyor. Abonelerin faturalarındaki şişkinliklerinden şikâyetlerine kulaklar kapalı. Kayıp kaçak bedellerinin alınmasının yolu kanunla sağlandıktan sonra faturaların kabarması ve alınan açma kapama bedellerinden aboneler şikâyetçi. Şikâyetlerinde yetkililerden umutlarını kesen aboneler sorunlarına basın yayın organları aracılığı ile dikkat çekmek istiyorlar. Elektrik faturaların arkasında ki açıklamalarda borcunuzun son ödeme tarihine kadar […]
GENEL - Haziran 20, 2015 4:44 pm A A

Elektrik dağıtım şirketi uedaş abonelerini çarpmaya devam ediyor. Abonelerin faturalarındaki şişkinliklerinden şikâyetlerine kulaklar kapalı. Kayıp kaçak bedellerinin alınmasının yolu kanunla sağlandıktan sonra faturaların kabarması ve alınan açma kapama bedellerinden aboneler şikâyetçi.

Şikâyetlerinde yetkililerden umutlarını kesen aboneler sorunlarına basın yayın organları aracılığı ile dikkat çekmek istiyorlar.

Elektrik faturaların arkasında ki açıklamalarda borcunuzun son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde yürürlülükteki oranlara göre gecikme zammı uygulanır ve ayrıca KDV tahsil edilir zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin olarak elektrik enerjininiz kesilecektir. Açıklamaları yer alıyor yalnız ödenmeyen borcunuza istinaden kaç gün içerisinde enerjiniz kesilecektir tam olarak belirtilmemiş. Ayrıca son ödeme tarihinden birkaç gün sonra bile ödenen faturalara ihbarname gelmeden elektrik enerjisi kesilmeden bir daha ki faturada açma kapama miktarı uygulanıyor. Örnek faturalarını bizlerle paylaşan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor ve bu soygunun engellenmesini istiyorlar.

Fotoğraflarda gözüken faturalarda 44 lira tutarı olan son ödeme tarihi 25–05–2015 olan fatura 03–06–2015 tarihinde yani 7 iş günü sonra ödeniyor. Bu faturaya hiçbir ihbarname gelmemesine ve elektrik enerjisi kesilmemesine rağmen açma kapama uygulanıyor.

İkinci örnek 84 liralık borca karşılık gelen ihbarnamede borcun 5 iş günü içinde borcun ödenmesi isteniyor abone borcu 4. iş gününde ödüyor olmasına rağmen faturasına açma kapama uygulanıyor.

Sadece gecikme zammının uygulanması gereken faturalara yansıtılan açma kapama parasının yaptığımız araştırmalara göre kanuni bir dayanağı da yok. Aşağıdaki belirtilen kanuni maddelere göre fotoğraflardaki faturalara açma kapama miktarları yansıtılamaz.

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 24

Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenir.

(2)1 Müşterinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen ödemeleri zamanında yapmaması halinde, nihai tüketicilere enerji tedarik eden lisans sahibi şirketlerin bildirimi üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektriği kesilir. Söz konusu durum iki gün içerisinde dağıtım şirketi tarafından ilgili tedarikçiye bildirilir.

2(3) Perakende satış sözleşmesinde belirlenen gecikme zammı fatura son ödeme tarihinden itibaren uygulanır. Uygulanacak gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

Zamanında ödenmeyen faturalar, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için sözleşmede belirtilen gecikme zammı oranı günlük olarak uygulanır. Gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu Madde 51 Gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu Madde 51 Gecikme zammı bir Yeni Türk Lirasından az olamaz. Hükümleri gereği işlemler yapılmaktadır.

Kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması

MADDE 25

(2) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, müşteri tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme – bağlamanın dağıtım şirketi tarafından perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiye bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

(3) Kesme-bağlama bedelleri her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur.

Faturalarda ilgi çeken bir başka konu ise sayaç okuma bedellerinin fatura miktarlarına göre değişkenlik göstermesi. Faturaların miktarlarına göre 59 kuruştan başlayan fiyatlarla uygulanan değişken sayaç okuma bedellerine anlam verilemiyor.

44 liralık faturada uygulanan sayaç okuma bedeli 59 kuruş iken 117 liralık faturada sayaç okuma bedeli 1.18 kuruş olarak uygulanıyor. Abonelerin merak ettiği işçilik maliyeti olarak yansıtıldığı söylenen sayaç okuma bedellerinde sayacı okuyan personelin fatura miktarına göre nasıl fazla yorulduğu.

Türk halkının en çok muzdarip olduğu konuların başında gelen elektrik dağıtım şirketlerine yaptırım uygulanamıyor. Bu şirketler artık öyle noktalara geldiler ki bölge müdürlükleri ayrı bir cumhuriyet gibi hiç kimseyi dinlemiyorlar. Hükümet yetkililerinin bile müdahale edemediği elektrik dağıtım şirketleri halkı dolandırmaya devam ediyor.

ResimLink - Resim Yükle

Bu haber 1510 kez okundu.
GENEL - 4:44 pm A A
BENZER HABERLER

HABER LİSTESİ